Nodwedd ar raglen Springwatch y BBC ar gyfer prosiect ymchwil nadroedd Aesculapaidd

Tom Major and Lauren Jeffrey yn dal neidr ifanc mewn coedwig ym Mae Colwyn.

Tom Major and Lauren Jeffrey yn siarad ar raglen Springwatch y BBC (2022)

 

Ar 8 Mehefin 2022, ymddangosodd ymchwilydd PhD KESS 2 Tom Major, a’i gyfoedion o Brifysgol Bangor Lauren Jeffrey o’r Ysgol Gwyddorau Naturiol, ar Springwatch y BBC yn rhannu eu hymchwil ar y boblogaeth nadroedd Aesculapaidd a gyflwynwyd ym Mae Colwyn.

Mae Tom a Lauren wedi bod yn tracio’r nadroedd gyda offer radio, gan ganiatáu iddynt ddeall eu defnydd o’u cynefin a’u patrymau symud. Maent hefyd wedi bod yn cynnal astudiaeth ail-gipio marciau i gyfrifo maint y boblogaeth.

Dywedodd Tom,

“Roedd cael fy ffilmio ar gyfer Springwatch yn brofiad gwych, roedd yn gyffrous gweld sut mae cynhyrchiad yn cael ei wneud gan weithwyr proffesiynol y BBC. Mae’n amlygiad gwych i’r prosiect, ac yn braf iawn gweld yr ymateb y mae wedi bod yn ei gael ar gyfryngau cymdeithasol. Mae gan bobl ddiddordeb mawr mewn nadroedd!”

Gellir wylio nodwedd Springwatch Tom a Lauren isod neu ar BBC iPlayer https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/m00184f6/springwatch-2022-episode-7 (yn cychwyn am 35:40)

Erthyglau perthnasol:

Ymchwilydd KESS 2 o Brifysgol Bangor yn cyflwyno manylion symudiadau nadroedd mewn cynhadledd (16/02/2022) https://kess2.ac.uk/cy/tom-major-conference/

Five ingenious ways snakes manipulate their bodies to hunt and survive (08/02/2018) https://kess2.ac.uk/five-ingenious-ways-snakes-manipulate-their-bodies-to-hunt-and-survive/