Strwythurau amddiffyn artiffisial fel cynefinoedd ar gyfer glannau creigiog naturiol: yn rhoi help llaw i fyd natur (Cyflwyniad)

Myfyriwr: Ally Evans
Cwmni: Marine Ecological Solutions Ltd
Goruchwyliwr Academaidd: Dr Pippa Moore