Astudiaethau Achos: Prifysgol Caerdydd

Ymchwil a datblygu yn ystod pandemig byd-eang

Yn ddiweddar, gofynnodd KESS 2 i gyfranogwyr sut mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar eu prosiectau ymchwil. Dyma’r ymchwilydd ôl-raddedig Simon Johns, a’i bartner cwmni Gwylan, yn rhannu eu profiadau o barhau â’u Ymchwil a Datblygu a ariennir gan KESS 2 yn ystod yr amseroedd anodd hyn. Safbwynt Myfyriwr: Simon Johns, Prifysgol Caerdydd Rydw i’n… Darllen mwy »

Astudiaeth Achos Alumni KESS 2 : Dr Manon Pritchard

Dr Manon Pritchard Award Group Photo

DR MANON PRITCHARD CYMRAWD SER CYMRU II  Hoffwn ddiolch yn bersonol i KESS mewn perthynas â’m llwyddiannau academaidd dros y 9 mlynedd diwethaf, ac rwyf yn parhau hyd heddiw i gydweithio â’r un partner diwydiannol a sefydlwyd yr holl flynyddoedd hynny’n ôl. Cefais ysgoloriaeth PhD KESS yn 2011, gan weithio gydag AlgiPharma AS, cwmni biofferyllol… Darllen mwy »

Prosiectau cyfredol KESS 2 mewn partneriaeth â Gofal Canser Tenovus

Tenovus Cancer Care

Mae’r ymchwil sy’n cael ei chefnogi drwy KESS 2 a Gofal Canser Tenovus wedi gwneud cymaint eisoes i helpu cleifion â chanser. Dyma brosiectau sy’n cael eu cefnogi ar hyn o bryd gan Ofal Canser Tenovus gyda KESS 2, i barhau i helpu pobl y mae canser yn effeithio arnynt.   2018 Amlinellu sut mae… Darllen mwy »

Diffinio sut mae defnyddio systemau model cohort newydd cyn-glinigol

(English) The Student Perspective by Huw Morgan, Cardiff University. The project that I am working on is in partnership with Tenovus. I am looking at the utility of a novel pre-clinical cohort model system, which is in relation to breast cancer. The discovery and development of new drugs at any given time point is termed the drug pipeline and it can be broken down into four broad categories: i) discovery, ii) pre-clinical trials, iii) clinical trials and iv) marketing.

Darllen mwy »

Deall rôl gwrth/pro tiwmorigenig INF-Y mewn canser y coluddyn

Safbwynt Myfyriwr gan Chris Towers, Prifysgol Caerdydd. Mae fy mhrosiect KESS yn ystyried rôl molecwl o’r enw gama interfferon yn y system imiwnedd, ac rwy’n ceisio gweld p’un ai a yw’n cael effaith gadarnhaol ynteu effaith negyddol ar ganser colorectal. Mae fy mhrosiect yn bwysig gan mai canser colorectal yw’r ail ganser mwyaf difrifol o ran marwolaethau ac o ganlyniad mae’n hynod o bwysig dod o hyd i ffordd o leddfu’r dioddefaint a achosir gan yr afiechyd hwn.

Darllen mwy »

Ymchwilio i ddefnyddio system byffer protein gwahanol yn lle defnyddio anifeiliaid wrth gynhyrchu cynnyrch imiwnodiagnostig

Ortho Clinical Diagnostics

(English) The Student Perspective by Emma Williams, Cardiff University. I am working with a company called Ortho Clinical Diagnostics, who manufacture immuno-diagnostic products. The company currently have around 50 types of medical kit and as part of my project I am working on two of these. The medical kits that I am working on are their Rubella and anti-HIV diagnostic kits.

Darllen mwy »

Meithrin Gallu a Throsglwyddo Sgiliau Iaith yn yr Economi Ddigidol Gymraeg (Cyflwyniad)

(English) By the middle of the 20th century, the decline was so obvious that a number of initiatives were set up in order to stop the language disappearing and keep this important part of Welsh culture alive. Amongst other efforts, Welsh courses for adults were provided across Wales, to help increase the number of new speakers. In 1982, Nant Gwrtheyrn was established as a residential centre, and since then over 25,000 people have attended Welsh classes there.

In 2011, a partnership between Nant Gwrtheyrn and Cardiff University was formed, through the KESS programme. The intention was to combine years of experience in the field of teaching Welsh to adults with skills and knowledge in the fields of research and digital technology. Our vision is that e-learning will help to increase the number of successful Welsh learners. It is therefore important that the e-learning draws on research which shows which techniques result in successful learners.

Darllen mwy »