Astudiaethau Achos: cyffur

Astudiaeth Achos Alumni KESS 2 : Dr Manon Pritchard

Dr Manon Pritchard Award Group Photo

DR MANON PRITCHARD CYMRAWD SER CYMRU II  Hoffwn ddiolch yn bersonol i KESS mewn perthynas â’m llwyddiannau academaidd dros y 9 mlynedd diwethaf, ac rwyf yn parhau hyd heddiw i gydweithio â’r un partner diwydiannol a sefydlwyd yr holl flynyddoedd hynny’n ôl. Cefais ysgoloriaeth PhD KESS yn 2011, gan weithio gydag AlgiPharma AS, cwmni biofferyllol… Darllen mwy »

Diffinio sut mae defnyddio systemau model cohort newydd cyn-glinigol

(English) The Student Perspective by Huw Morgan, Cardiff University. The project that I am working on is in partnership with Tenovus. I am looking at the utility of a novel pre-clinical cohort model system, which is in relation to breast cancer. The discovery and development of new drugs at any given time point is termed the drug pipeline and it can be broken down into four broad categories: i) discovery, ii) pre-clinical trials, iii) clinical trials and iv) marketing.

Darllen mwy »

Datblygu cynnyrch ar gyfer rhyddhau cyffuriau dan reolaeth ar y croen ac ar draws y croen gan ddefnyddio micronodwyddau a dulliau encapsiwleiddio micro/nano (Cyflwyniad)

(English) This research project aimed to design a controlled release drug delivery using PLGA and PCL microspheres in conjugation with hydrogel patches. It is believed that development of such a novel drug delivery system would be use for treatments of many dermatological conditions such as Psoriasis and Eczema.

Darllen mwy »