Astudiaethau Achos: Ysgol Gwyddorau Biolegol

Astudiaeth Achos Alumni KESS 2 : Dr Manon Pritchard

Dr Manon Pritchard Award Group Photo

DR MANON PRITCHARD CYMRAWD SER CYMRU II  Hoffwn ddiolch yn bersonol i KESS mewn perthynas â’m llwyddiannau academaidd dros y 9 mlynedd diwethaf, ac rwyf yn parhau hyd heddiw i gydweithio â’r un partner diwydiannol a sefydlwyd yr holl flynyddoedd hynny’n ôl. Cefais ysgoloriaeth PhD KESS yn 2011, gan weithio gydag AlgiPharma AS, cwmni biofferyllol… Darllen mwy »

Rôl gwaddodion mewn aberoedd fel cronfa ar gyfer micro-organebau pathogenig (Cyflwyniad)

(English) Anthropogenic activity resulting from agriculture, storm water discharge and sewage treatment has a significant impact upon the transport of human microbial pathogens from catchment to coast. As the global climate changes and storm and flood events become more frequent, it is imperative that we understand how the increased flow of microbial pathogens from land to sea will affect human health and the environment.

Darllen mwy »