Astudiaethau Achos: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Gwella Iechyd drwy Weithgarwch Corfforol: Ennyn diddordeb menywod ifanc “anodd eu cyrraedd” yn y Cymoedd

ELLYSE HOPKINS Mae Ellyse Hopkins yn cwblhau PhD â chyllid KESS 2 mewn cydweithrediad ag Academi Gymnasteg y Cymoedd. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ennyn diddordeb menywod ifanc o gefndiroedd difreintiedig mewn gweithgarwch corfforol. CEFNDIR Fe wnes i gwblhau gradd gyntaf a gradd meistr ym Met Caerdydd. Ro’n i’n hoffi’r amgylchedd ac yn cyd-dynnu’n… Darllen mwy »

Ymgysylltu cyn-filwyr milwrol hanafu mewn i ymarfer corff : Robert Walker

DR ROBERT WALKER Llwyddodd Dr Robert Walker i amddiffyn ei PhD ar 19 Ebrill 2021. Roedd ymchwil Rob yn canolbwyntio ar ymgysylltu â chyn-filwyr milwrol a anafwyd i fewn i ymarfer corff, cwblhawyd ei PhD mewn cydweithrediad â Help for Heroes. CEFNDIR Gadewais yr ysgol yn 16 oed ac es yn syth i’r fyddin am 8… Darllen mwy »

Asesu cydymffurfiad hylendid dwylo a diwylliant diogelwch bwyd mewn gweithgynhyrchu bwyd

EMMA SAMUEL SAFBWYNT MYFYRIWR Mae’n ddyletswydd ar fusnesau bwyd i sicrhau bod y bwyd maen nhw’n ei baratoi i bobl ei fwyta yn ddiogel. Un o’r ffyrdd symlaf a mwyaf effeithiol o gyflawni hyn yw trwy gynnal arferion hylendid dwylo rhagorol wrth gynhyrchu bwyd. Fodd bynnag, mae ymchwil yn dangos, am lu o resymau, bod… Darllen mwy »

Datblygu arloesedd busnes mewn rhanbarth sydd wedi’i herio’n economaidd: Astudiaeth o Fusnesau o Ganolig eu maint yng Nghymru

John Barker

JOHN BARKER SAFBWYNT MYFYRIWR Yn hanesyddol mae gan Gymru lefelau isel o arloesi a thwf busnes i’w gymharu â Phrydain. Gydag effaith Covid-19 a Brexit, fe welwn leihad yng ngwariant defnyddwyr, llai fyth o gynhyrchu, a mwy o golli swyddi fydd yn ei gwneud yn hanfodol bod busnesau Cymru’n arloesi ar raddfa eang. Mae fy… Darllen mwy »

Effeithiolrwydd rhaglen hyfforddiant gwytnwch sy’n gysylltiedig â golff ar iechyd meddwl ac iechyd ffisiolegol pobl ifanc yn ardal sir Gaerfyrddin yng Nghymru

Carmarthen Golf Club

(English) The Student Perspective by Hamish Cox, Cardiff Metropolitan University. The main aim of the project is to develop teenager’s life skills; this is achieved through the creation of an intervention programme in partnership with Carmarthen Golf Club. The main need for the project was highlighted in the Carmarthenshire County Council brief for health and wellbeing and community 2011-14. Essentially the local authority is working proactively ensuring that young people are ready for the future so that they can thrive in adulthood.

Darllen mwy »

The design implementation & evaluation of a resilient coping & life skills development plan for adolescents within a Football Coach Education programme (The Student Perspective)

My KESS project is a collaboration between Cardiff Metropolitan University and the Welsh Football Trust. The project focusses on life skills development and resilient coping within adolescent footballers at a grassroots level, working with clubs but also with coaches. The aim is to develop a coaching education programme that will educate coaches within the Welsh Football Trust to then be able to go out and integrate the life skill and resilient coping development within their coaching.

The programme, that has been developed, focuses on the education of coaches, raising awareness around life skills, along with how they can be used in a practical coaching environment.

Darllen mwy »

Dylunio a datblygu system newydd ar gyfer sychrewi di-haint samplau bach o hydoddiant dyfrllyd (Safbwynt Academaidd)

(English) Cardiff Metropolitan University has recently had its first KESS PhD completion; the project developed novel packaging solutions for the freeze-drying of specialist pharmaceuticals. The KESS student, Dr Chris Cherry, was based at the host company, MicroPharm Ltd in West Wales. The academic supervision for the project was provided jointly by The National Centre for Product Design & Development Research (PDR) and The Cardiff School of Health Sciences (CSHS); both academic schools are based on Cardiff Met’s Llandaff Campus. The KESS project covered the science of mass and heat transfer characterisation through to the challenges of maintaining sterility and containment within a freeze dryer. This research project delivered a very successful PhD in just over three years. In addition, the collaborative nature of the project has derived a range of supplementary benefits for the student, company and university. This case study describes the chronology of the KESS project, and attempts to capture the tangible (and intangible) benefits to the three main parties.

Darllen mwy »

The development of sensitive methods to quantify specfic antibodies directed against Clostridium difficile toxins and their use to provide improved immunotherapeutic products (Presentation)

Over the past decade the ‘superbug’, Clostridium difficile, has become the most common hospital acquired infection in the developed world. Epidemic strains have emerged which exhibit enhanced virulence factors including multidrug resistance, increased capacity to form highly resistant spores and produce significantly more toxins A and B than conventional strains. This project with MicroPharm, a small bio-pharmaceutical company based in West Wales, looks at recombinant fragments based on C. difficile toxins A and B that have been used to raise antibodies in sheep.

Darllen mwy »