Astudiaethau Achos: bwyd

Astudiaeth Achos Alumni KESS 2 : Dr Dyfed Morgan (Fideo)

Dr Dyfed Morgan : Hyrwyddwr Asesu Cylch Bywyd a Chynaliadwyedd – fideo astudiaeth achos. Cwblhaodd Dyfed Morgan ei PhD ym Mhrifysgol Bangor ac mae bellach yn gweithio ym mharc gwyddoniaeth MSparc fel Hyrwyddwr Asesu Cylch Bywyd a Chynaliadwyedd. Meddai Dyfed, “Mi wnes i benderfynu gwneud yr ysgoloriaeth KESS 2 ar ôl gwneud gradd feistr yn… Darllen mwy »

Adeiladu cadwyni cyflenwi bwyd a diod cynaliadwy ar gyfer canolbwynt bwyd ledled Cymru sy’n arwain y gwerth lleol i’r eithaf

LUKE PROSSER Y PROSIECT HYD YN HYN Adeiladu cadwyni cyflenwi bwyd a diod cynaliadwy ar gyfer canolbwynt bwyd ledled Cymru sy’n arwain y gwerth lleol i’r eithaf. Mae fy mhrosiect yn edrych i ddatblygu model canolbwynt bwyd sy’n hyrwyddo’r defnydd o fwyd a diod lleol yng Nghymru. Mae’r prosiect yn archwilio ystod o sectorau gan… Darllen mwy »

Asesu cydymffurfiad hylendid dwylo a diwylliant diogelwch bwyd mewn gweithgynhyrchu bwyd

EMMA SAMUEL SAFBWYNT MYFYRIWR Mae’n ddyletswydd ar fusnesau bwyd i sicrhau bod y bwyd maen nhw’n ei baratoi i bobl ei fwyta yn ddiogel. Un o’r ffyrdd symlaf a mwyaf effeithiol o gyflawni hyn yw trwy gynnal arferion hylendid dwylo rhagorol wrth gynhyrchu bwyd. Fodd bynnag, mae ymchwil yn dangos, am lu o resymau, bod… Darllen mwy »

Datblygu technolegau cemegol a genomig newydd ar gyfer olrhain a sicrhau ansawdd olew llysiau bwytadwy a diwydiannol

Kirstie Goggin

Dyfarnwyd Kirstie Goggin ei PhD trwy Raglen KESS 2 (a ariennir gan Cronfa Gymdeithasol Ewrop) mewn amserlen anhygoel o 3 blynedd 4 mis. Hi yw y ferch cyntaf i dderbyn PhD drwy KESS 2 ym Mhrifysgol De Cymru. KIRSTIE GOGGIN SAFBWYNT MYFYRIWR Roedd fy PhD yn ymwneud â datblygu dulliau cemegol a genetig newydd i… Darllen mwy »

Gwyddonwyr Cymru yn helpu i gadw ein bwyd yn iach, yn ddiogel ac yn gynaliadwy

Kirstie Goggin in the lab

Mae llawer o’r bwyd yn y DU yn dod drwy gadwyni cyflenwi sy’n aml yn gymhleth ac yn cynnwys nifer o gynhyrchwyr a phroseswyr o bedwar ban byd. Yn anffodus, gall hyn arwain at arferion anghyfreithlon a/neu anfoesol oherwydd gall rhai cynhwysion gael eu halogi gan ddifwynwyr neu eu caffael o ffynonellau annymunol. Mae enghreifftiau… Darllen mwy »

Datblygu Rhaglen Bwyta’n Iach Food Dudes ar gyfer plant cyn-oed ysgol mewn meithrinfeydd, a’u teuluoedd yn y cartref (Safbwynt Myfyriwr)

(English) As part of my postgraduate skills development award I have been able to attend and give an oral presentation in a symposium with both my supervisors, Prof. Pauline Horne and Dr. Mihela Erjavec at the British Psychological Societies 3-day Cognitive and Development conference at Reading University. This was a great experience and excellent opportunity to disseminate my research.

Darllen mwy »

Datblygu Rhaglen Bwyta’n Iach a Gweithgareddau Food Dudes ar gyfer plant cyn-oed ysgol mewn meithrinfeydd, a’u teuluoedd yn y cartref (Cyflwyniad)

(English) My project is in collaboration with Food Dudes Health Ltd, who already have an award winning Healthy Eating Intervention and are now keen to develop a physical activity intervention to tackle the ongoing issue of obesity.

Darllen mwy »

Datblygu Rhaglen Bwyta’n Iach Food Dudes ar gyfer plant cyn-oed ysgol mewn meithrinfeydd, a’u teuluoedd yn y cartref (Cyflwyniad)

Myfyriwr: Catherine Sharp Cwmni: Food Dudes Health Ltd (SR) Goruchwyliwr Academaidd: Dr Pauline Horne a Dr Mihela Erjavec

Datblygu Rhaglen Bwyta’n Iach Food Dudes ar gyfer plant cyn-oed ysgol mewn meithrinfeydd, a’u teuluoedd yn y cartref (Safbwynt Academaidd)

(English) The KESS project was a development of an early year’s nursery intervention for children to learn to eat fruits and vegetables; it was undertaken in co-operation with our company partner Food Dudes. Food Dudes have award winning programmes proven to work with children who are in primary schools, however because we know that eating habits are established early on, we know that we should intervene as early as possible.

The KESS project was to develop an intervention for children who were about 2-3 years old and then pilot it in nurseries in the area. To my knowledge this is the only project of its kind that has successfully completed the research and immediately translated the results by the company into a commercially viable product, therefore an intervention that can be administered in nurseries nationwide.

Darllen mwy »

Datblygu Rhaglen Bwyta’n Iach Food Dudes ar gyfer plant cyn-oed ysgol mewn meithrinfeydd, a’u teuluoedd yn y cartref (Safbwynt Busnes)

(English) We got involved with KESS because we think it’s important to develop academic talent and help graduates learn about the process of bringing academic ideas to market. Academia is particularly important to us, because Food Dudes grew out of the School of Psychology at Bangor University under the leadership of the late Professor Fergus Lowe and Professor Pauline Horne. Although the programme itself had been in development for 20 years, it wasn’t until 2010-11 that Food Dudes started to become of particular interest to Public Health professionals around the UK, no doubt because of the public and media pressure to do something about the problem of obese children.

Since we span out the business in 2011/21, Food Dudes has become possibly one of the fastest growing social enterprises in the UK. That said, any support we can find for the project is warmly welcomed – hence our interest in KESS.

Darllen mwy »