Astudiaethau Achos: braster

Datblygu technolegau cemegol a genomig newydd ar gyfer olrhain a sicrhau ansawdd olew llysiau bwytadwy a diwydiannol

Kirstie Goggin

Dyfarnwyd Kirstie Goggin ei PhD trwy Raglen KESS 2 (a ariennir gan Cronfa Gymdeithasol Ewrop) mewn amserlen anhygoel o 3 blynedd 4 mis. Hi yw y ferch cyntaf i dderbyn PhD drwy KESS 2 ym Mhrifysgol De Cymru. KIRSTIE GOGGIN SAFBWYNT MYFYRIWR Roedd fy PhD yn ymwneud â datblygu dulliau cemegol a genetig newydd i… Darllen mwy »

Gwyddonwyr Cymru yn helpu i gadw ein bwyd yn iach, yn ddiogel ac yn gynaliadwy

Kirstie Goggin in the lab

Mae llawer o’r bwyd yn y DU yn dod drwy gadwyni cyflenwi sy’n aml yn gymhleth ac yn cynnwys nifer o gynhyrchwyr a phroseswyr o bedwar ban byd. Yn anffodus, gall hyn arwain at arferion anghyfreithlon a/neu anfoesol oherwydd gall rhai cynhwysion gael eu halogi gan ddifwynwyr neu eu caffael o ffynonellau annymunol. Mae enghreifftiau… Darllen mwy »

Ymgorffori bwyta cig oen a safon maethol mewn rhaglen bridio masnachol (Safbwynt Myfyriwr)

(English) Undertaking this research with Innovis Breeding Sheep Ltd. means that Eleri can learn a wide range of practical skills. The mixture of academic and company contacts, has created interactions with a large network of people who have assisted in the project. As the project is commercially based, it involves the measurement of lamb meat quality traits, in a range of different environments including farm, abattoir, processor and laboratories. It has allowed Eleri to develop a range of skills in all these areas in conjunction with the overall project management of this research. The contacts Eleri has met and learnt from, means that she will be looking to further her career in a similar area to this current project.

Darllen mwy »

Effect of rumen lipases on ruminal lipid metabolism (Presentation)

Student: Cate Williams Company: Hybu Cig Cymru Academic Supervisor: Dr Sharon Huws The effect of rumen bacterial lipases on ruminal lipid metabolism The relationship between SFAs and chronic diseases, such as coronary heart disease, are well established, and despite providing many essential vitamins and minerals, red meat suffers much negative stigma. This confusion has developed… Darllen mwy »