Datblygu Rhaglen Bwyta’n Iach Food Dudes ar gyfer plant cyn-oed ysgol mewn meithrinfeydd, a’u teuluoedd yn y cartref (Safbwynt Myfyriwr)

Myfyriwr: Catherine Sharp
Cwmni: Food Dudes Health Ltd (SR)
Goruchwyliwr Academaidd: Dr Pauline Horne a Dr Mihela Erjavec