Dylunio a datblygu system newydd ar gyfer sychrewi di-haint samplau bach o hydoddiant dyfrllyd (Safbwynt Academaidd)

Myfyriwr: Dr Chris Cherry
Cwmni: MicroPharm Ltd
Goruchwyliwr Academaidd: Dr Huw Millward (PDR) and Prof. Rose Cooper (CSHS)