Datblygu cynnyrch ar gyfer rhyddhau cyffuriau dan reolaeth ar y croen ac ar draws y croen gan ddefnyddio micronodwyddau a dulliau encapsiwleiddio micro/nano (Cyflwyniad)

Myfyriwr: Raha Rahbari
Cwmni: P & S Nano Ltd
Goruchwyliwr Academaidd: Dr Zhidao Xia a Dr Owen Guy