Astudiaethau Achos: dermatolegol

Datblygu cynnyrch ar gyfer rhyddhau cyffuriau dan reolaeth ar y croen ac ar draws y croen gan ddefnyddio micronodwyddau a dulliau encapsiwleiddio micro/nano (Cyflwyniad)

(English) This research project aimed to design a controlled release drug delivery using PLGA and PCL microspheres in conjugation with hydrogel patches. It is believed that development of such a novel drug delivery system would be use for treatments of many dermatological conditions such as Psoriasis and Eczema.

Darllen mwy »