Astudiaethau Achos: diagnosteg

Astudiaeth Achos Alumni KESS 2: Dr Adrian Mironas

Dr Adrian Mironas

DR ADRIAN MIRONAS : Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd yn Technoleg Iechyd Cymru Ar ôl cwblhau fy BSc mewn Biocemeg, dilynais MPhil mewn Bioleg Foleciwlaidd a ariannwyd trwy’r rhaglen KESS gyntaf. Yn dilyn hynny, dilynais PhD mewn Diagnosteg a Rheoli Clefydau mewn cydweithrediad â’r GIG a’r diwydiant. Roedd fy mhrosiect yn edrych ar dechnolegau newydd o’r sbectrwm… Darllen mwy »

(English) Enhancing technology to improve patient care

Huntleigh Healthcare

Ymddiheurwn, nid ar gael yn y Gymraeg. Peripheral Arterial Disease (PAD) is the less well-known branch of cardiovascular disease which relates to the narrowing or obstruction of the arteries in the legs. Previous research has shown that individuals with PAD have a three-to-six-fold increased risk of cardiovascular death compared to those who don’t have it. The main… Darllen mwy »

Ymchwilio i ddefnyddio system byffer protein gwahanol yn lle defnyddio anifeiliaid wrth gynhyrchu cynnyrch imiwnodiagnostig

Ortho Clinical Diagnostics

(English) The Student Perspective by Emma Williams, Cardiff University. I am working with a company called Ortho Clinical Diagnostics, who manufacture immuno-diagnostic products. The company currently have around 50 types of medical kit and as part of my project I am working on two of these. The medical kits that I am working on are their Rubella and anti-HIV diagnostic kits.

Darllen mwy »