Effeithiolrwydd cynnyrch goroesi Reflexcell i warchod pobl mewn amgylcheddau eithafol / Goblygiadau cynnyrch Reflexcell o ran iechyd pobl (Safbwynt Academaidd)

Myfyriwr: Jennifer Brierley
Cwmni: Blizzard Protection Systems Ltd
Goruchwyliwr Academaidd: Dr Samuel Oliver a Dr Neil P Walsh