Geneteg poblogaeth aderyn ysglyfaethus prin: y Barcud (Cyflwyniad)

Myfyriwr: Ilze Skujina
Cwmni: The Welsh Kite Trust, a Ecology Matters
Goruchwyliwr Academaidd: Dr Rob McMahon, and Dr Matthew Hegarty

Red Kite CREDIT-Mike Hayward Welsh Kite Trust

Red Kite CREDIT-Mike Hayward Welsh Kite Trust