Astudiaethau Achos: Cae'r Gors - Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts Cyf.